La CartaCulturala è per umans cun in pitschen budget

La CartaCulturala survegnan creschids ed uffants dal Grischun a partir da 5 onns che han mo entrada. Quai vul dir che in dals suandants cas vala per Vus e che Vus avais ils documents correspundents:

  • persunas che vegnan sustegnidas da l'agid social
  • persunas che retschaivan prestaziuns supplementaras da l'AVS/AI
  • studentas e students che survegnan stipendis
  • persunas che desistan da sustegniment finanzial malgrà ch'ellas avessan il dretg da quel
  • persunas che vivan cumprovadamain al u sut il minimum d´existenza
  • persunas cun ina paja pegnada

 

Per la CartaCulturala pudais Vus far la dumonda qua.

Per porscher a Vus la meglra experientscha pussaivla en il web utilisain nus cookies e tecnologias da fastizar tenor nossa decleraziun davart la protecziun da datas.